Sulkendrup Mølle

Sulkendrup mølle ligger ved Ørbæk Å få kilometer fra Nyborg

 

 

 

Vandmøllen er beliggende i kulturhistoriske og naturskønne omgivelser. I mølleskoven ligger fem gravhøje, hvoraf den største er en jættestue fra yngre stenalder. Over for møllebygningen ligger møllesøen. Er man heldig, kan man her opleve isfuglen, rørhøgen, fiskeørnen, eller se en havørred springe i fisketrappen.

 

Sulkendrup Mølle var den sidste erhvervsaktive vandmølle i Danmark. I dag er møllebygningen nyrenoveret, og stedet benyttes bl.a. til afholdelse af forskellige kulturelle arrangementer. Derudover kan møllen lejes til private sammenkomster samt af firmaer og organisationer, der ønsker at holde møde eller kursus i rolige, historiske og naturskønne omgivelser.

 

På møllens engområde er der mulighed for at overnatte på møllens teltplads, og ved skoven er der overnatningspladser for autocampere.

 

 

 

 

 

 

 

Et historisk mødested midt i naturen